Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja, sve više dobija na značaju kako u svetu, tako i u Republici Srbiji. Naša zemlja je naročito zainteresovana za regulisanje ove oblasti, s obzirom na nivo investicija koje Srbiji donose značajan kapital, te mogućnosti otvaranja stranih firmi, učešća stranih firmi u procesu privatizacije i konačno uključivanja Srbije u međunarodne finansijske transakcije.

ZABRANA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Republika Srbija u nameri da privuče što više stranih investicija u poslednje vreme iskazuje napore da sa drugim državama, a naročito sa državama koje su Republici Srbiji najznačajniji ekonomski partneri, eliminiše problem međunarodnog dvostukog oporezivanja i time olakša svoj položaj u ekonomosko finansijskim odnosima na svetskom planu.

Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja, sve više dobija na značaju kako u svetu, tako i u Republici Srbiji. Naša zemlja je naročito zainteresovana za regulisanje ove oblasti, s obzirom na nivo investicija koje Srbiji donose značajan kapital, te mogućnosti otvaranja stranih firmi, učešća stranih firmi u procesu privatizacije i konačno uključivanja Srbije u međunarodne finansijske transakcije.

Kao rezultat regulisanja instituta dvostrukog oporezivanja, zainteresovane države zaključuju Ugovore koji nakon ratifikacije postaju integralni deo domaćeg zakonodavstva.

Primena Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja doprinosi unapređenju bilateralne privredne I finansijske saradnje i predstavlja jednu od najznačajnijih pretpostavki za privlačenje stranih investicija.

Konkretno, u Republici Srbiji zaključeni Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kojima se pre svega određuje poreski tretman, odnosno način oporezivanja državljana države ugovornice u Republici Srbiji, kao i poreski tretman, odnosno način oporezivanja državljana Republike Srbije u drugoj državi ugovornici, nakon ratifikacije od strane Narodne skupštine Republike Srbije, postaju integralni deo domaćeg poreskog zakonodavstva i imaju primat nad pravom Republike Srbije.

Republika Srbija je do sada zaključila bilateralne sporazume o zabrani dvostrukog oporezivanja sa: