Zakonom o porezu na dobit pravnih lica utvrđen je širok krug pravnih lica koja su dužna da plaćaju porez na dobit (doo, ad, kd, od, zadruge i slično).

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA U SRBIJI

PORESKI OBVEZNICI

Sam zakon pravi razliku među tri vrste obveznika:

  • Rezident
  • Nerezident
  • Nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

Rezident Republike Srbije je pravno lice koje podleže oporezivanju dobiti koju ostvari na teritoriji Republike Srbije i izvan nje. Rezidentni obveznik je, u smislu ovog zakona, pravno lice koje je osnovano ili ima sedište stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike.

Nerezident Republike podleže oporezivanju dobiti koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike.

Nerezidentnim pravnim licem iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom smatra se nerezidentno pravno lice koje:

1) je osnovano na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ili
2) ima registrovano sedište na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ili
3) ima sedište uprave na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ili
4) ima mesto stvarne uprave na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Pravilnikom o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim tretmanom koji je objavljen u “Službenom Glasniku Republike Srbije“ 122/2012 od 25. 12. 2012. godine, i stupio je na snagu 26.12.2012. godine, utvrđena je lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim tretmanom i to:

Andora, Angvila, Antigva i Barbuda, Aruba, Bahami, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Britanska devičanska ostrva, Kajmanska ostrva, Božićno ostrvo, Kukova ostrva, Dominikanska Republika, Foklandska ostrva, Fixi, Gibraltar, Grenada, Gvam, Gernzi, Gvajana, Hong Kong, Ostrvo Men, Xersi, Liberija, Lihtenštajn, Makao, Maldivi, Maršalska ostrva, Mauricijus

PORESKA OSNOVICA

Osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit.

Kapitalna dobit je oporezovana posebno a kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu: nepokretnosti; prava industrijske svojine, udela u kapitalu pravnih lica i slično. Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine i njene nabavne cene.

PORESKA STOPA

Stopa poreza na dobit pravnih lica je proporcionalna i jednoobrazna. Stopa poreza na dobit pravnih lica iznosi 15%. Poreski period za koji se obračunava porez na dobit je poslovna godina.
Ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;
2) naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine
3) kamata;
4) naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike.

Na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25%.

Dakle, bitno je pre svega napraviti razlikovanje poreskih obveznika tj nerezident jeste ono pravno lice koje ostvaruje prihod preko svoje stalne poslovne jedinice a nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom jesu zemlje koje je Ministar odredio. Bitno je takođe da znamo da pojedine zemlje (npr Švajcarska, Holandija i slično) imaju povlašeniji status (ugovorima o zabrani dvostrukog oporezivanja) tako što je njima (stopa poreza na prihod koji oni ostvare kod nas kao nerezidentni obveznici ili mi kod njih) stopa poreza na dobit 5 %. Ono što je najbitnije jeste specifikacija prihoda na koje se plaća porez a koja je različita za prihode koje ostvari nerezident i koje ostvarinerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom. Recimo naknadu na osnovu usluga po ovom zakonu plaća isključivo nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.