Predviđa da se pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku podnose od 01.01.2014. godine. Svi poreski obveznici će tako do 1.januara iduće godine umesto 11 poreskih prijava podnositi samo jednu, koja će se predavati elektronski, upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTARCIJI

Dakle, nastavlja se loš manir nadležnog ministarstva da svake godine prilikom usvajanja zakona o budžetu, sistemski izmene pozitivne poreske propise, kojim se uvode ili veći poreski nameti ili se ukidaju postojeći poreski podsticaji, što privredu naše zemlje gura u “sivu” zonu.

Zakon stupa na snagu 01.01.2014. godine