Preduzetnici imaju pravo da se opredele da plaćaju ličnu zaradu umesto prihoda od samostalne delatnosti. Ko se opredeli sa plaća ličnu zaradu nema pravo da menja tu odluku do isteka poreskog perioda tj. do 15.12.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Preduzetnik koji u toku godine započeo obavljanje samostalne delatnosti, dužan da podnese poresku prijavu u kojoj će, uneti podatak u vezi sa opredeljenjem da će isplaćivati ličnu zaradu u narednom poreskom periodu.

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti, a koji se opredeli da u 2014. godini isplaćuje ličnu zaradu, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade zaključio sa 31. januarom 2014. godine.

Zakon stupa na snagu 01.01.2014. godine.