Marko Milanović

ADVOKAT

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od juna 2015. godine. Naročito specijalizovan za:

 • imovinsko-pravna pitanja u vezi sa nekretninama (real estate)
 • korporativno zastupanje i savetovanje uključujući i M&A transakcije
 • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
 • zastupanje interesa klijenata u privrednim sporovima najvišeg nivoa složenosti
 • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
 • poresko savetovanje
 • stečajno pravo;
 • pravo u oblasti radnih odnosa
 • pravo intelektualne svojine
 • obligaciono pravo
 • zastupanje u parničnom postupku

  Govori engleski jezik.