Milan Milutinović

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Ćlan Advokatske komore Beograda od novembra 2018. godine.

Govori engleski jezik.