Nikola Stanić

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore od aprila 2019. godine.

Govori engleski jezik.