Bogdan Đorđević

ADVOKAT

Nakon obavljene pripravničke vežbe u Prvom osnovnom sudu u Beogradu i položenog pravosudnog ispita novi izazov pronašao u advokaturi. Član Advokatske komore Beograda od 2019. godine.

Naročito specijalizovan za:

  • radne sporove
  • građanske sudske postupke
  • privredno-registarske postupke
  • odbranu u prekršajnim postupcima

Govori engleski jezik.