Marija Grujeska

ADVOKAT

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od februara 2015. godine.

Naročito specijalizovana za:

  • korporativno zastupanje i savetovanje uključujući i M&A transakcije
  • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
  • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
  • pravo konkurencije
  • poresko savetovanje
  • pravo u oblasti energetike
  • pravo intelektualne svojine
  • imovinsko-pravna pitanja (real estate)
  • savetovanje i zastupanje u postupcima javnih nabavki

Govori engleski i makedonski jezik.