Andrija Đurović

ADVOKAT, PARTNER

Advokatskom profesijom kao pripravnik, a zatim i kao advokat, bavi se od septembra 2015. godine.

Naročito specijalizovan za:

 • imovinsko-pravna pitanja u vezi sa nepokretnostima (real estate)
 • korporativno zastupanje i savetovanje, uključujući i M&A transakcije
 • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
 • zastupanje interesa klijenata u privrednim sporovima najvišeg nivoa složenosti
 • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
 • poresko savetovanje
 • stečajno pravo
 • pravo u oblasti radnih odnosa
 • pravo osiguranja
 • izradu komercijalnih ugovora
 • zastupanje u parničnom postupku

Govori engleski i francuski jezik, a služi se nemačkim i španskim jezikom.