Sanja Stojanović

OFFICE MANAGER

Zadužena za internu i eksternu komunikaciju u kancelariji, te za organizaciju poslovanja u kancelariji.

Govori engleski jezik.