Ana Zorić

ADVOKAT, PARTNER

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od februara 2015. godine. Naročito specijalizovana za:

  • korporativno zastupanje i savetovanje uključujući i M&A transakcije
  • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
  • zastupanje interesa klijenata u privrednim sporovima najvišeg nivoa složenosti
  • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
  • pravo konkurencije
  • poresko savetovanje
  • stečajno pravo;
  • pravo u oblasti energetike
  • pravo intelektualne svojine
  • imovinsko-pravna pitanja (real estate)

Govori engleski i španski  jezik.