Ana Ivanović

ADVOKAT

Advokatskom profesijom kao advokatski pripravnik, a zatim i kao advokat bavi se od aprila 2016. godine. Naročito specijalizovana za:

 • imovinsko-pravna pitanja u vezi sa nekretninama (real estate)
 • korporativno zastupanje i savetovanje uključujući i M&A transakcije
 • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
 • zastupanje interesa klijenata u privrednim sporovima najvišeg nivoa složenosti
 • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
 • poresko savetovanje
 • stečajno pravo
 • pravo u oblasti radnih odnosa
 • pravo intelektualne svojine
 • obligaciono pravo
 • pravo konkurencije
 • zastupanje u parničnom postupku

Govori engleski i srpski jezik.