Đorđe Kurdulija

ADVOKAT, PARTNER

Iskustvo i praktična znanja stekao kao pripravnik u beogradskim sudovima, a nakon položenog pravosudnog ispita novi izazov pronašao u advokaturi. Naročito specijalizovan za:

  • građanske sudske postupke
  • imovinsko-pravna pitanja
  • restituciju
  • zastupanje interesa klijenata u privrednim sporovima
  • usklađivanje poslovanja privrednih društava sa pozitivnim propisima
  • privredno-registarske postupke
  • odbranu u prekršajnim postupcima

Govori engleski jezik.