Nikola Rodić

ADVOKAT, SENIOR PARTNER

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od decembra 2009. godine. Naročito specijalizovan za:

  • korporativno zastupanje i savetovanje uključujući i M&A transakcije
  • reorganizaciju i privatizaciju
  • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
  • javno privatno partnerstvo
  • zastupanje interesa klijenata u privrednim sporovima najvišeg nivoa složenosti
  • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
  • pravo u oblasti energetike
  • pravo intelektualne svojine

Govori engleski jezik.