Mirjana Radović

ADVOKAT, PARTNER

Advokatskom profesijom kao pripravnik a zatim i kao advokat bavi se od marta 2015. godine. Naročito specijalizovana za:

 • korporativno zastupanje i savetovanje uključujući i M&A transakcije
 • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
 • zastupanje interesa klijenata u privrednim sporovima najvišeg nivoa složenosti
 • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
 • poresko savetovanje
 • pravo u oblasti energetike
 • pravo intelektualne svojine
 • imovinsko-pravna pitanja (real estate)
 • savetovanje i zastupanje u postupcima javnih nabavki
 • pravo konkurencije

  Govori engleski I španski jezik.