Igor Isailović

ADVOKAT, SENIOR PARTNER

Član Advokatske komore Beograda pa samim tim i Advokatske komore Srbije od 28. juna 2001. godine. U svojoj profesionalnoj karijeri posebno se, ali ne i isključivo, specijalizovao za:

  • konsalting i priprema akata u M&A
  • privatizacije
  • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
  • korporativno zastupanje
  • poresko savetovanje
  • zastupanje interesa klijenta u privrednim sporovima najvišeg nivoa složenosti
  • pripremu akata i sprovođenje statusnih promena najvišeg nivoa složenosti
  • medijaciju
  • imovinsko-pravnim pitanjima (real estate)