Poslovanje u Srbiji u skladu sa materijalni pravom ponekad je kao složiti Rubikovu kocku jer je pravni sistem u oblasti privrednog poslovanja prenormiran i stvara pravnu nesigurnost za postojeće i nove investicije. Često se privrednici neprijatno iznenade trivijalnim obavezama koje su sankcionisane bilo kao prekršaj, bilo kao privredni prestup. U ovom i sledećem broju magazina trudili smo se da izvršimo kodifikaciju svih onih obaveza koje su skrivene u džungli pozitivno privrednih propisa.

KODIFIKACIJA OBAVEZA IZ OBLASTI MATERIJALNO POSLOVNOG ZAKONODAVSTVA

Kliknite ovde za preuzimanje biltena.