PRIVREDNO-REGISTARSKI POSTUPCI „STATUSNO“

Evrointegracije naše zemlje ubrzale su neke procese u našoj zemlji a pre svega modernizaciji javnih registara. Jedan svetli primer kako sistem može funkcionisati i biti bolji od najrazvijenijih Evropskih zemalja jesu privredno-registarski postupci tj postupci koji su u nadležnosti Agencije za privredne registre.

Sam izbor tj odluka o vrsti promene često ali i blagovremeno donošenje odluke ima veliki značaj u poslovanju privrednih subjekata kako iz ugla zakonitosti tako i iz ugla optimizacije poslovanja.

Bogata praksa privredno-registarskih postupaka ne odnosi se samo na postupke pred našim organima već i na postupke drugih legislativa. Uporedno pravo, koje smo u pojedinim transakcijama sa više legislativa pručili, pružilo nam je dragoceno iskustvo u ovoj oblasti.

Pod privredno-registarskim postupcima pre svega podrazumevamo:

  • postupke osnivanja privrednih društava, preduzetnika, fondova, fondacija, udruženja građana,
  • zdravstvenih ustaniova i sličnih pravnih lica
  • postupke povećanja ili smanjenja kapitala tzv postupke dokapitalizacije
  • postupke promene članova
  • postupke promene osnovnih akata društva
  • statusne promene: 1) pripajanje; 2) spajanje; 3) podela; 4) izdvajanje.
  • promene lica ovlašćenih za zastupanje društva
  • promene sedišta i poslovnog imena društva
  • promene pravnih formi privrednih subjekata
  • promene pretežne delatnosti,

Tempora mutantur nos et mutamur in illis - Vremena se menjaju i mi se menjamo u njima.

Latinska izreka