MERGER AND ACQUISITION

akvizicije i spajanja

Svako privredno društvo raste i napreduje, kako bi jednog dana bilo predmet prodaje tj. akvizicije tj spajanja. San svakog vlasnika jeste da jednog dana dobro unovči svoj biznis. Kad san postane java i prodaja nekog privrednog društva postane izvesna, vlasnici privrednih društava se suočavaju sa složenim postupkom prodaje, koja se po mnogo čemu razlikuje od prodaje ostalih prava i imovine.

Transakcije se se obično, ali o nepisanom pravilu, odvijaju kroz sledeće faze:

  • Donošenje poslovne odluke
  • Non-disclosure Agreement – NDA / Sporazum o „neobelodanjivanju“
  • Check list
  • Legal due dilligence (DD) – pravna analiza društva
  • Dostavljanje obavezujuće ponude
  • Prihvat obavezujuće ponude
  • Sporazum o prodaji i kupovini (Kupoprodajni ugovor) / Sales and Purchase Agreement – SPA
  • Ugovor članova-akcionara društva/ Shareholders’ Agreement (SHA)


Najbitnija pitanja koja članovi tj. akcionari u slučaju spajanja tj u slučaju „mergera“ regulišu obično su:

• upravljanje društvom
Suvlasnici definišu posebnu većinu za donošenje najbitnijih odluka, zatim odluka kojim se imenuju odgovorna lica u društvu, te odluke o usvajanju godišnjih poslovnih planova i ostale bitne odluke.

• posebna pravila za raspolaganje udela
Ovim poglavljem se posebno definišu određena prava prečeg sticanja i čitav postupak u slučaju namere bilo koje strane da otuđi svoje akcije ili udeo.

• „Pravo povlačenja“/ Drag-along rights
Pravo koje omogućuje većinskom akcionaru da prinudi manjinskog akcionara da se pridruži u prodaji kompanije. Većinski vlasnik koji vrši „povlačenje“ mora dati manjinskom akcionaru istu cenu i uslove kao i bilo kom drugom prodavcu. Ovo služi da zaštiti većinskog akcionara. Imajući u vidu da neki kupci žele isključivo kompletnu kontrolu nad kompanijom, prava povlačenja pomažu da se eliminišu manjinski vlasnici i da se 100% hartija od vrednosti jedne kompanije proda kupcu.

• „Pravo da bude povučen“/ Tag-along rights
Ugovorna obaveza koja se koristi da zaštiti manjinskog akcionara (najčešće u visoko rizičnim poslovima (venture capital deal)).
Ukoliko većinski vlasnik proda svoj udeo, manjinski vlasnik ima pravo da se pridruži transakciji i proda svoj manjinski udeo u kompaniji. Takođe je poznato kao “pravo koprodaje” (co-sale right). Tag-alongs u praksi obavezuju većinske akcionare da uključe vlasništvo manjinskih akcionara u pregovore, radi obezbeđenja da su „prava da se bude povučen“ ispunjena.

• Opcija „po (o)pozivu”/ Call Option
Sporazum koji većinskom vlasniku daje pravo (ali ne i obavezu) da kupi akcije, obveznice, robu, ili druge instrumente po određenoj ceni u određenom periodu. Može pomoći da zapamtite da vam „call option” daje pravo da kupite („call in”) neko sredstvo. Profitira se ukoliko se osnovna cena tog sredstva uveća.

• „Put opcija”/ PutOption
Ugovorna opcija koja manjinskom vlasniku daje pravo, ali ne i obavezu, da proda određenu količinu osnovnih (hartija od) vrednosti, po određenoj ceni, u određenom roku. Ovo je suprotno od „call option” koja većinskom vlasniku daje pravo da kupi akcije.
Ovim ugovorom se mogu ugovoriti i ostala prava, ali ćemo se u ovom tekstu ograničiti na samo navedena prava.
Najbitnija pitanja koja članovi tj. akcionari regulišu obično su:

• upravljanje društvom
Suvlasnici definišu posebnu većinu za donošenje najbitnijih odluka, zatim odluka kojim se imenuju odgovorna lica u društvu, te odluke o usvajanju godišnjih poslovnih planova i ostale bitne odluke.

• posebna pravila za raspolaganje udela
Ovim poglavljem se posebno definišu određena prava prečeg sticanja i čitav postupak u slučaju namere bilo koje strane da otuđi svoje akcije ili udeo.

• „Pravo povlačenja“/ Drag-along rights
Pravo koje omogućuje većinskom akcionaru da prinudi manjinskog akcionara da se pridruži u prodaji kompanije. Većinski vlasnik koji vrši „povlačenje“ mora dati manjinskom akcionaru istu cenu i uslove kao i bilo kom drugom prodavcu. Ovo služi da zaštiti većinskog akcionara. Imajući u vidu da neki kupci žele isključivo kompletnu kontrolu nad kompanijom, prava povlačenja pomažu da se eliminišu manjinski vlasnici i da se 100% hartija od vrednosti jedne kompanije proda kupcu.

• „Pravo da bude povučen“/ Tag-along rights
Ugovorna obaveza koja se koristi da zaštiti manjinskog akcionara (najčešće u visoko rizičnim poslovima (venture capital deal)).
Ukoliko većinski vlasnik proda svoj udeo, manjinski vlasnik ima pravo da se pridruži transakciji i proda svoj manjinski udeo u kompaniji. Takođe je poznato kao “pravo koprodaje” (co-sale right). Tag-alongs u praksi obavezuju većinske akcionare da uključe vlasništvo manjinskih akcionara u pregovore, radi obezbeđenja da su „prava da se bude povučen“ ispunjena.

• Opcija „po (o)pozivu”/ Call Option
Sporazum koji većinskom vlasniku daje pravo (ali ne i obavezu) da kupi akcije, obveznice, robu, ili druge instrumente po određenoj ceni u određenom periodu. Može pomoći da zapamtite da vam „call option” daje pravo da kupite („call in”) neko sredstvo. Profitira se ukoliko se osnovna cena tog sredstva uveća.

• „Put opcija”/ PutOption
Ugovorna opcija koja manjinskom vlasniku daje pravo, ali ne i obavezu, da proda određenu količinu osnovnih (hartija od) vrednosti, po određenoj ceni, u određenom roku. Ovo je suprotno od „call option” koja većinskom vlasniku daje pravo da kupi akcije. Ovim ugovorom se mogu ugovoriti i ostala prava, ali ćemo se u ovom tekstu ograničiti na samo navedena prava.


Nikad čovek ne može da kaže onoliko mudrosti koliko može da prećuti ludosti.


Jovan Dučić