Privredno poslovanje

Privredna društva, u cilju uštede sredstava ali i efikasnijeg i kvalitetnijeg poslovanja u najosetljivijoj oblasti poslovanja, tj. zakonitosti privrednog poslovanja, češće zamenjuju pravne službe outsourcing-om, odnosno advokatima koji svakodnevno prate zakonitost poslovanja svojih klijenata.

Outsourcing službe, kakva je advokatura, bez koje nema valjane poslovne odluke, neminovno prate trendove u kojima se nalaze njihovi vlastodavci, a to su širenje tržišta roba i usluga, finansijskih sredstava, protok ljudi, ideja…

Samim tim, i mi kao pravni konsultanti moramo biti u tim tokovima. Trend globalizacije advokatskih kancelarija doprinosi fuziji uporednih propisa i prakse, a kao sam proizvod saradnje više kancelarija u pravnim problemima, koje imaju dodira sa više legislativa, jeste kvalitetan pravni savet, koji predstavlja osnov za brze i važne poslovne odluke.

Globalizacija, s jedne strane, snižava cene usluga, jer ih pružaju lokalne kancelarije, a s druge strane stvara mrežu saradničkih kancelarija širom sveta, što obezbeđuje veći broj klijenata, ali i stvara jednu praksu, koja bi mogla da bude preteča međunarodnih multilateralnih ugovora, koji bi regulisali oblast privrednog poslovanja

Moderno pravno savetovanje u oblasti privrednog poslovanja ponekad zna da bude jako naporno, pa od čitavog tima zahteva angažovanje i po 14 časova dnevno. To, uglavnom, zavisi od pripreme strategije i kvaliteta menadžerskih odluka, ali ljudi koji čine menadžment društava koje zastupamo rade svoj posao profesionalno i vizionarski, tako da rad sa njima predstavlja pravo zadovoljstvo.