PROMET NEPOKRETNOSTI

Pravna sigurnost, regulisanost odnosa i efkasnost u oblasti prometa nekretnina u mnogome su ogledalo čitavog pravnog sistema. Promet nepokretnosti podrazumeva preplitanje najznačajnijih obligacionopravnih i stvarnopravnih instituta, bez obzira da li se radi o kupoprodaji, razmeni, poklonu, nasledstvu ili drugom osnovu sticanja. Istorijski kontekst i društveno – ekonomsko uređenje u našoj zemlji uslovili su tokom godina pojavu određenih pravnih instituta, kao što su pravo dugoročnog zakupa, pravo korišćenja, pravo konverzije prava korišćenja u pravo svojine i sl., koji unose neizvesnost i nesigurnost, te u mnogome zbunjuju učesnike na tržištu nekretnina, čemu mora se istaći, doprinosi i česta promena zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu ove institute. Iako postoje određeni pomaci, kao što su uvođenje jedinstvenog sistema evidencija prometa nepokretnosti, centralnog registra hipoteka, baze podataka o investitorima, dostupnost podataka katastra nepokretnosti na internetu i sl., mišljenja smo da bez sveoubuhvatne i temeljne reforme pravne regulative, od osnova svojinskopravnih odnosa (Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa) i javnih registara nepokretnosti (Zakon o državnom premeru i katastru) preko procedura i dozvola (Zakon o planiranju i izgradnji) do samog tržišta nekretnina (Zakon o prometu nepokretnosti) neće biti rešeni osnovni problemi, kao što su zastareli pravni instituti, loše stanje javnih registara nepokretnosti i masovna nelegalna gradnja.

Naš pravni tim trudi se da u svakoj transakciji koja podrazumeva promet nepokretnosti, obezbedi najefikasniju i najbolju zaštitu interesa klijenta, vodeći računa o važećoj pravnoj regulativi i maksimalnoj pravnoj sigurnosti kojoj svi teže kada je u pitanju promet nepokretnosti.

Pored izrade predugovora i ugovora o prometu nepokretnosti u ovoj oblasti pažnju posvećujemo naročito:

  • Izradi mini due diligence-a nepokretnosti u transakcijama veće vrednosti
  • Posebnim sredstvima obezbeđenja isplate cene (namenski escrow račun)
  • Postupcima upisa stvarnih prava u javne registre nepokretnosti (uknjižba)
  • Poreskoj optimizaciji (porez na prenos apsolutnih prava, porez na kapitalnu dobit)
  • Ulaganju nepokretnosti u osnovni kapital privrednih društava

Kada je u pitanju novac, onda je svako iste vere.

Volter