IZRADA SVIH VRSTA UGOVORA U PRIVREDI

Način poslovanja privrednih društava i tržišni uslovi, nameću potrebu za izradom najrazličitijih vrsta ugovora koji su odavno i višestruko prevazišli broj ugovora koji su regulisani pozitivnim pravom (tzv. „imenovani ugovori“).

Upravo pravna i advokatska praksa u ovoj oblasti zaslužni su za pojavu mnogih instituta tzv. „ugovornog prava“ koji su tek nakon svog uobličavanja na tržištu bivali regulisani pozitivnim pravom (lizing, faktoring i forfeting, franšizing, elektronska trgovina i sl.).

Okolnosti u kojima se odvija tržišna utakmica, tehnološke inovacije i savremeni tokovi privrede, nužno moraju biti ispraćeni kreativnošću i sposobnošću pravnih savetnika, da ideje i zamisli njihovih vlastodavaca uobliče kroz odgovarajuće ugovorne odredbe, vodeći računa o pravilima po kojima se odvija tržišna utakmica i imperativnim pravnim normama koje propisuje država.

Izrada složenih ugovora u privredi od bitnih elemenata, preko odgovarajućih sredstava obezbeđenja izvršenja ugovora, regulisanja poreskih aspekata, poverljivosti, načina rešavanja eventualnih nesporazuma i mnogih drugih aspekata, u savremenoj advokatskoj praksi zahteva maksimalnu angažovanost i posvećenost, te pravničku veštinu i umeće po kojem se prepoznaju vrhunski pravnici.

Naš pravni tim pruža kompletno pravno savetovanje i izradu svih vrsta ugovora u privredi, a dugogodišnje zadovoljstvo klijenata o čijem poslovanju vodimo računa, samo je motiv više da nastavimo sa pružanjem kvalitetnog pravnog outsourcinga u ovoj oblasti, držeći se pri tom jednostavne pravne maksime da ugovor nije ništa drugo do saglasnost volja ugovornih strana.

Jedna je pamet dobra, dve su još bolje.

Dostojevski