MEDIJSKO PRAVO

Svakoga dana svedoci smo rastućoj moći medija i uticaju koje isti imaju na celukopan društveno politički život. Savremni vidovi komunikacije omogućili su da mediji ne budu puki prenosilac informacija. Kontrolisanje i upravljanje informacijama i načinom njihove prezentacije, predstavljaju osnovni faktor u kreiranju onoga što nazivamo “javnim mnjenjem“.

U svojevrsnom vrtlogu informacija koji kruže medijskim prostorom, postavljaju se izuzetno osetljiva pitanja pravne regulative, kao što su sloboda izražavanja, pravo na informisanost, pravo na privatnost, pravo na pijetet, na čast i ugled, na intelektualnu svojinu i sl. Ova savremena grana prava predstavlja svojevrsnu kombinaciju više pravnih oblasti čiji instituti regulišu radio i televiziju, štampane medije, internet i on-line servise, različite vidove zabave, oglašavanja i reklamiranja i sl.

Smatramo da pored određenih regulatornih tela poput Republičke radiodifuzne agencije, Republičke agencije za telekomunikacije i sl., značajnu ulogu u ovoj oblasti moraju imati odgovarajuća strukovna udruženja, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Zaštitinik prava građana, ali i advokatura kao slobodna i nezavisna profesija pružanja pravne pomoći.

Klasičnu ulogu advokature u ovoj oblasti, odnosno zaštitu prava lica na koje se informacija odnosi (odgovor, ispravka, opoziv informacije, naknada materijalne i nematerijalne štete), trudimo se da pomerimo korak dalje i klijentima ponudimo i pravni konsalting u oblasti:

  • zaštite prava intelektualne svojine u medijima
  • osnivanja i registracije glasila
  • oglašavanja i reklamiranja u medijima
  • usklađenosti sa važećim pravnim normama i propisima regulatornih tela
  • elektronske trgovine

Znati mnogo stvari ne znači biti mudar

Heraklit