INTELEKTUALNA SVOJINA

Inovativnost i kreativnost ljudsko duha i uma u raznim aspektima života, prestavljalo je i predstavlja motor razvoja svakog društva a nije preterano reći i čovečanstva uopšte. Sa pravnog stanovišta celokupno stvaralaštvo ljudskog uma možemo nazvati intelektualnom svojinom i podeliti na industrijsku svojinu (patenti, žigovi, industrijski dizajn, geografske i oznake porekla) sa jedne strane, te autorsko i srodna prava sa druge strane. Efikasna i pravovremena zaštita prava intelektualne svojine tiče se ličnog blagostanja svakog pojedinca ali i ekonomskog i kulturnog blagostanja zajednice kao celine. Činjenica je da pojedinici i privredna društva u Srbiji još uvek nemaju dovoljnu predstavu o ulozi i značaju prava intelektualne svojine za njihov svakodnevni život ili poslovanje. Zato posebnu pažnju u ovoj oblasti posvećujemo edukaciji i savetovanju klijenata i pokušaju da im približimo sve aspekte (od nastanka i registracije, preko upotrebe do zaštite pred sudovima i organima uprave) prava intelektualne svojine, a naše iskustvo i praksa pokazali su da zloupotrebe i povrede prava u ovoj oblasti po pravilu prouzrokuju ogromnu nematerijalnu i materijalnu štetu, često nenadoknadivu.

Naročito smo ponosni na dugogodišnje iskustvo u postupcima registracije žigova (kako domaće tako i međunarodne), te njihove zaštite u sudskim i upravnim postupcima shodno Zakonu o žigovima i Zakonu o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, koji postupci predstavljaju neke od najsloženijih sa kojima smo se susretali u advokatskoj praksi. Žigovi su danas nezamenjivi deo poslovne strategije svake ozbiljne kompanije. Praktična primena žiga obezbeđuje distinktivnost i razlikovanje proizvoda i usluga u odnosu na konkurentske, predstavlja centralni deo marketinške strategije, dodatni izvor prihoda zalaganjem (obezbeđenje za kredit), ustupanjem na korišćenje (licenca i franšizing), unošenjem u osnovni kapital (dokapitalizacija) i slično. Naš tim trudi se da konstantnom edukacijom u ovoj oblasti koja se u skladu sa razvojem tehnologije i sama razvija neverovatnom brzinom, te proaktivnim pristupom u svakom trenutku obezbedi efikasnu i blagovremenu pravnu podršku koja podrazumeva:

  • zastupanje i savetovanje u postupcima domaće i međunarodne registracije odnosno deponovanja (autorska dela) prava intelektualne svojine
  • kompletan postupak zaštite imaoca prava pred organima uprave i sudovima
  • izradu ugovora o transferu tehnologije, licenci, franšizingu, zalaganju prava intelektualne svojine i sl.
  • Izradu statusnih odluka

Ono što vodi i vuče svet nisu lokomotive nego ideje.

Viktor Igo