NAPLATA POTRAŽIVANJA

Naplatiti svoje potraživanje u dospelosti jedno je od najvećih enigmi u privrednom poslovanju srpskih društava. Dužnička docnja danas je gotovo pravilo što je, de facto, utabalo put privrednim društvima, čija je jedina delatnost trgovina potraživanjem.

Analizirali smo sve aspekte ovog problema i javno ukazivali na moguća zakonska rešenja kako bi se stvar u ovoj oblasti uredila. Ono što smo zaključili nakon detaljne analize jeste da je pre svega potrebno jasno i nedvosmisleno normirati ugovore tj prava i obaveze ugovornih strana kako ne bi bilo sumnje u slučaju bilo kakvog spora.

Posebno zadovoljstvo nam je što nismo “regrutovali” ni jednu parnicu tj što se u slučaju bilo kog spora unapred može predvideti ishod postupka, te što su predložena sredstva obezbeđenja izvršenja ugovora adekvatna da poverioci obično naplate svoja potraživanja bez posredstva državne prinude.

U slučaju da su naši klijenti prinuđeni da svoje potraživanje naplaćuju u sudskim, izvršnim postupcima, posebnu pažnju posvećujemo:

  • analizi isplativosti iniciranja izvršnih postupaka
  • izboru sredstva i predmeta izvršenja
  • efikasnosti i ekonomičnosti u samom postupku,
  • pravičnosti
  • i svim ostalim aspektima kako bi nesumnjivo potraživanje bilo u celini naplaćeno.

U dobru je lako biti dobar, na muci se poznaju junaci.

Petar Petrović Njegoš