Vladimir Popović

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore od jula 2017. godine.

Govori engleski jezik.