Jovana Jevtić

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore Beograda od decembra 2017. godine.

Govori engleski jezik.