Mile Đurić

SARADNIK

Apsolvent Pravnog fakulteta, volonter.
Govori engleski jezik.