Tamara Jeremić

ADMINISTRATIVNI SARADNIK

Kao saradnik obavlja administrativne poslove I pomaže u organizaciji poslovanja u kancelariji, uz saradnju sa Office manager-om.

Služi se engleskim jezikom.