Nevenka Ivošević

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore Beograda od septembra 2016. godine.

Govori engleski jezik.