Ana Ivanović

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore Beograda od marta 2016. godine.

Govori engleski jezik.